Algemene voorwaarden

 


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1-11-2021.

 

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het afgesproken bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5-10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de afspraak annuleren. Het afgesproken bedrag wordt in rekening gebracht bij de cliënt.


Bij annuleren binnen 24 uur wordt er 100% van de behandeling in rekening gebracht, ook bij ziekte.

POSH Nails & Supplies moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

Als de cliënt op de afspraak verschijnt met gellak/kunstnagels gezet door een andere salon of door de cliënt zelf dan wordt hiervoor een toeslag gerekend voor het verwijderen van het product. De toeslag bedraagt voor het verwijderen van Gellak €10,00.  Voor het verwijderen van kunstproduct zoals acryl, acrygel, of hard gel bedraagt de toeslag €25,00.

 

 

Betaling

POSH Nails & Supplies vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op haar website waar u ook online een afspraak kunt maken. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 

De salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na behandeling gemeld worden aan de eigenaar. De eigenaar moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal de eigenaar de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

Geheimhouding

POSH Nails & Supplies is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling of tijdens opleidingen, workshops en of andere perfectie trainingen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, POSH Nails & Supplies verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

POSH Nails & Supplies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

POSH Nails & Supplies is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

Garantie

POSH Nails & Supplies geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de nagelbehandeling.

 Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën of in de tuin heeft gewerkt.

• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten,  gevijld of opzettelijk afgebroken.

• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de natuurlijke / kunstnagels niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

• De cliënt medicijnen gebruikt. 

• De cliënt niet gebruik maakt van Dadi 'Oil van Famous Names. 

 

Beschadiging & diefstal

POSH & Supplies heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. POSH Nails & Supplies meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Nail art

Indien POSH Nails & Supplies een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij POSH Nails & Supplies. Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan POSH Nails & Supplies. POSH Nails & Supplies mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

Behoorlijk gedrag

De cliënt of cursist behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt of cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft POSH Nails & Supplies het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Leeftijd

De minimale leeftijd dat wordt gehanteerd bij POSH Nails & Supplies voor het zetten van kunstnagels is 18 jaar. Vanaf 16 jaar zetten wij gellak. Onder de 16 jaar plaatsen wij geen nagels.

Kinderen jonger dan 12 zijn niet toegestaan. Houdt er rekening mee dat wij werken met gevaarlijke stoffen en een behandeling een lange tijd kan duren. Indien u geen oppas kunt vinden, dan verzoek ik u vriendelijk om de afspraak te annuleren. Staat u onverwachts met kind(eren) aan de deur, dan behoud ik mij het recht voor om de afspraak te annuleren en een nieuwe te maken. De geplande behandeling wordt echter wel in rekening gebracht.

 

Gezondheid van uw nagels

Indien POSH Nails & Supplies op uw nagels een indicatie ziet van een Mycose nagel  (schimmel) of bacteriele infectie, staak ik de behandeling en verwijs ik u door naar een huisarts of pedicure. Op Mycose nagels wordt geen behandeling gedaan. Dit geldt voor zowel manicure als kunstnagels. 

     

    Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden.